"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กาวน้ำขวดเบียร์ ออร์ก้า

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กาวน้ำขวดเบียร์ ออร์ก้า
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ขวด
วันที่ขอราคา : 11/07/2019
ผู้เข้าชม : 20
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

okamaoto
ผู้ขอราคา : thayinee
โทรศัพท์ : 093-5616449
Email : purchase_1@okalog.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ขวด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กาวน้ำขวดเบียร์ ออร์ก้า