"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตู้เก็บเอกสารกันไฟ Regal

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ตู้เก็บเอกสารกันไฟ Regal
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ตู้
วันที่ขอราคา : 02/12/2019
ผู้เข้าชม : 28
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สิริมน
โทรศัพท์ : 0632379955
Email : sirimon@sonoma.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ตู้ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตู้เก็บเอกสารกันไฟ Regal