"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : บล็อคแก้ว ชุดบัวหลวงสี/หยาดเพชร

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 2 แผ่น
วันที่ขอราคา : 17/06/2019
ผู้เข้าชม : 30
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ชัญญานุช ไสลรักษ์
โทรศัพท์ : 962651549
Email : nut_01965@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
บล็อคแก้ว ชุดบัวหลวงสี/หยาดเพชร