"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ปืนพ่นสี Powder Jet

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ปืนพ่นสี Powder Jet
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 31/07/2020
ผู้เข้าชม : 3
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ThaiAir Scale
ผู้ขอราคา : Sarawoot
โทรศัพท์ : 0814516272
Email : sarawoot1111@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ปืนพ่นสี Powder Jet