"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เหล็กแผ่นประกบมุมสามเหลี่ยมชุบซิงค์

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 44 แผ่น
วันที่ขอราคา : 11/09/2019
ผู้เข้าชม : 1
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ผู้ขอราคา : อัสมี สามะ
โทรศัพท์ : 0936585816
Email : asmee6868@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 44 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เหล็กแผ่นประกบมุมสามเหลี่ยมชุบซิงค์