"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แบตเตอรี่แห้ง Shimastu 12V 18Ah

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แบตเตอรี่แห้ง Shimastu 12V 18Ah
จำนวนสั่งซื้อ : 16 หน่วย
วันที่ขอราคา : 16/09/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : บมจ.ไทยวาโก้
โทรศัพท์ : 0891060577
Email : 90945@wacoal.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 16 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แบตเตอรี่แห้ง Shimastu 12V 18Ah