"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว Golden Top

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 เส้น
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 38
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

พังงา ไฟร์ เทค
ผู้ขอราคา : อภิศักดิ์
โทรศัพท์ : 0891961389
Email : pangnga_firetech@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เส้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว Golden Top