"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC82ASE

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 หน่วย
วันที่ขอราคา : 12/06/2019
ผู้เข้าชม : 34
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

สายไหมการดับเพลิง
ผู้ขอราคา : วสันต์
โทรศัพท์ : 083-1228369
Email : pacopyprint@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC82ASE