"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : การ์ด HIP-CM624

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : การ์ด HIP-CM624
จำนวนสั่งซื้อ : 50 ใบ
วันที่ขอราคา : 15/09/2020
ผู้เข้าชม : 11
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

8G8
ผู้ขอราคา : SURANG
โทรศัพท์ : 0810856529
Email : admin@8g8.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 50 ใบ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
การ์ด HIP-CM624