"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ปั้มน้ำหล่อเย็น

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ปั้มน้ำหล่อเย็น
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 35
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บ.ทีเอ็นแมนูแฟคเจอริ่ง
ผู้ขอราคา : สุรชาติ ฝากาบล
โทรศัพท์ : 0957756027
Email : surachart.ten@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ปั้มน้ำหล่อเย็น