"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : หลอดนีออน 20000 K

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : หลอดนีออน 20000 K
จำนวนสั่งซื้อ : 10 ดวง
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 35
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ตั้ม
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : tuumm29@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 10 ดวง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
หลอดนีออน 20000 K