"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : หน้าจานดาวเทียม DYNASAT 10 ฟุต EXTRA แบบมูฟ

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 16/09/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : นิรันดร์
โทรศัพท์ : 0909989304
Email : njengineering_th@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
หน้าจานดาวเทียม DYNASAT 10 ฟุต EXTRA แบบมูฟ