"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ยากล่อมนางนอน

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ยากล่อมนางนอน
จำนวนสั่งซื้อ : 100 ขวด
วันที่ขอราคา : 13/01/2020
ผู้เข้าชม : 12
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ชลธิชา
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : chonlticha.t58@rsu.ac.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 100 ขวด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ยากล่อมนางนอน