"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : สเปรย์ทำความสะอาดเบาะและภายในรถยนต์

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 24 กระป๋อง
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ไพสน เหมศิริรัตน์
โทรศัพท์ : 0891662499
Email : paisongm@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 24 กระป๋อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
สเปรย์ทำความสะอาดเบาะและภายในรถยนต์