"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : Vacuum FREE STEEL 515

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : Vacuum FREE STEEL 515
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 18/06/2019
ผู้เข้าชม : 26
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท วาย.เอ็น.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ขอราคา : วพบ.นครลำปาง
โทรศัพท์ : 054225020
Email : orawan221@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
Vacuum FREE STEEL 515