"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เก้าอี้พักนักกีฬา

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เก้าอี้พักนักกีฬา
จำนวนสั่งซื้อ : 3 ชุด
วันที่ขอราคา : 14/04/2019
ผู้เข้าชม : 48
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

หจก.ศรีสะเกษไอเฟค
ผู้ขอราคา : ธนภัทร เชิดชูสัตย์
โทรศัพท์ : 081-7252214
Email : sk_ifec@yahoo.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 3 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เก้าอี้พักนักกีฬา