"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ผลไม้รวมอบแห้ง (Dried Mixed Fruit)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ผลไม้รวมอบแห้ง (Dried Mixed Fruit)
จำนวนสั่งซื้อ : 1 กิโลกรัม
วันที่ขอราคา : 06/12/2018
ผู้เข้าชม : 38
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สุกานดา เพียรพัฒนางกูร
โทรศัพท์ : 0814224986
Email : sukanda.pien@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 กิโลกรัม = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ผลไม้รวมอบแห้ง (Dried Mixed Fruit)