"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ไส้กรอง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ไส้กรอง
จำนวนสั่งซื้อ : 2 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/01/2020
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ศุภสรร
โทรศัพท์ : 0854845410
Email : suphhong@sermsukplc.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ไส้กรอง