"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตู้บริการผ้าเช็ดมือ STEINER B-4 (ตู้เล็ก)

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 2 ตัว
วันที่ขอราคา : 25/03/2020
ผู้เข้าชม : 2
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท วิสต้าคาเฟ่ จำกัด
ผู้ขอราคา : กาญจนา กันกง
โทรศัพท์ : 097-135-1444
Email : kanchanak@vistacafe.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตู้บริการผ้าเช็ดมือ STEINER B-4 (ตู้เล็ก)