"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โคมไฟถนน รุ่น ST5

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : โคมไฟถนน รุ่น ST5
จำนวนสั่งซื้อ : 39 ชุด
วันที่ขอราคา : 11/06/2019
ผู้เข้าชม : 46
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

พีแอนด์พี
ผู้ขอราคา : ชัยวัฒน์
โทรศัพท์ : 0850843184
Email : c.saensabai@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 39 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โคมไฟถนน รุ่น  ST5