"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แปรงลบกระดานดำซักได้

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แปรงลบกระดานดำซักได้
จำนวนสั่งซื้อ : 10 อื่นๆ~อัน
วันที่ขอราคา : 11/07/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : Arfa
โทรศัพท์ : 0909815084
Email : Kawkliang@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 10 อื่นๆ~อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แปรงลบกระดานดำซักได้