"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ออยล์คูลเลอร์ 434261FM

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ออยล์คูลเลอร์ 434261FM
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อัน
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 41
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจ.ตะวันออกรุ่งเรือง
ผู้ขอราคา : นันทรัตน์
โทรศัพท์ : 0898669084
Email : adm5@east.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ออยล์คูลเลอร์ 434261FM