"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตะเกียงโคลแมน 229-725

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ตะเกียงโคลแมน 229-725
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ดวง
วันที่ขอราคา : 10/01/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : Djhan
โทรศัพท์ : 0611127541
Email : Gaha914@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ดวง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตะเกียงโคลแมน 229-725