"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ผงซักฟอกเบสส์ซุปเปอร์วอช ขนาด 120 กรัม

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : ไม่ระบุ
วันที่ขอราคา : 01/12/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : นิติ นามสุวรรณ
โทรศัพท์ : 081 331 9108, 02 517 4527
Email : ns.niti@976gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 0 ถุง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ผงซักฟอกเบสส์ซุปเปอร์วอช ขนาด 120 กรัม