"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องทดสอบความทนของฉนวนไฟฟ้า GPI-735A

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 12/08/2019
ผู้เข้าชม : 16
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัทไทย กรีน โซลูชั่น จำกัด
ผู้ขอราคา : นุชรา ปุ่งนา
โทรศัพท์ : 0981808977
Email : pu@amberays.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องทดสอบความทนของฉนวนไฟฟ้า GPI-735A