"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ร่มสนามเสาข้าง

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ร่มสนามเสาข้าง
จำนวนสั่งซื้อ : 1 คัน
วันที่ขอราคา : 29/06/2020
ผู้เข้าชม : 9
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : อมรรัตน์ ชมเช้า
โทรศัพท์ : 0830191312
Email : amornrat.c25@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 คัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ร่มสนามเสาข้าง