"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : รถเข็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สำหรับใช้ในรถพยาบาล

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 คัน
วันที่ขอราคา : 15/05/2019
ผู้เข้าชม : 77
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
ผู้ขอราคา : วาริญา วิมานรัตน์
โทรศัพท์ : 090-7199966
Email : wariya@taap.in.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 คัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
รถเข็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สำหรับใช้ในรถพยาบาล