"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : รถเข็น 2 ล้อ Model 292

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : รถเข็น 2 ล้อ Model 292
จำนวนสั่งซื้อ : 1 คัน
วันที่ขอราคา : 08/10/2019
ผู้เข้าชม : 17
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : นาย สุวโรจน์ อิงศรีวรกุล
โทรศัพท์ : 0956356551
Email : suwarochingsriworrakul@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 คัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
รถเข็น 2 ล้อ Model 292