"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เกจ์วัดลม-เติมลม PCL

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เกจ์วัดลม-เติมลม PCL
จำนวนสั่งซื้อ : 2 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 34
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจก.พลปิยะ อยุธยา
ผู้ขอราคา : นันท์นัภส
โทรศัพท์ : 0909352855
Email : nueng22900@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เกจ์วัดลม-เติมลม PCL