"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ฟองน้ำหัวขัด Lake Country 7.5 inch CCS Curved Edge Pad

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 6 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 01/08/2020
ผู้เข้าชม : 8
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Bagheera car spa
ผู้ขอราคา : กุ้ง
โทรศัพท์ : 0614569429
Email : natthapw459@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 6 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ฟองน้ำหัวขัด Lake Country 7.5 inch CCS Curved Edge Pad