"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เกียร์ตีน้ำนากุ้ง รุ่น 3 ทาง

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 5 ตัว
วันที่ขอราคา : 17/10/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ธีรยุทธ​ บัวเชย
โทรศัพท์ : 0855205943
Email : buachoil09@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 5 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เกียร์ตีน้ำนากุ้ง รุ่น 3 ทาง