"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : หลอด NMR

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : หลอด NMR
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 11/09/2019
ผู้เข้าชม : 6
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ขอราคา : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์
โทรศัพท์ : 081-9751796
Email : kitisakpo@kku.ac.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
หลอด NMR