"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กระเช้าไม้สน ตะกร้าไม้ สำหรับใส่ของฝาก

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 12 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 10/01/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : อารีรัตน์
โทรศัพท์ : 0990427091
Email : pc@suntarahotel.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 12 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กระเช้าไม้สน ตะกร้าไม้ สำหรับใส่ของฝาก