"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : โต๊ะหลุยส์ครึ่งวงกลม คอนโซลแกะลาย ขาหลุยส์แกะ

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 หน่วย
วันที่ขอราคา : 22/05/2020
ผู้เข้าชม : 1
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

คุณหน่อย
ผู้ขอราคา : คุณหน่อย
โทรศัพท์ : 062-479-7964
Email : n.nitchaphat@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
โต๊ะหลุยส์ครึ่งวงกลม คอนโซลแกะลาย ขาหลุยส์แกะ