"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ชุดประกอบโซล่าเซลล์

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ชุดประกอบโซล่าเซลล์
จำนวนสั่งซื้อ : 2 ชุด
วันที่ขอราคา : 18/06/2019
ผู้เข้าชม : 9
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

เอกวิศวกรรม
ผู้ขอราคา : เอกภูมิ ใจศิริ
โทรศัพท์ : 0885603528
Email : akapoom.j@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ชุดประกอบโซล่าเซลล์