"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า KTM-09V06

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า KTM-09V06
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ใบ
วันที่ขอราคา : 15/09/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : วีรยุทธ
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : tleweerayut123@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ใบ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า KTM-09V06