"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แปรงทาสี รุ่น 100

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แปรงทาสี รุ่น 100
จำนวนสั่งซื้อ : 600 อัน
วันที่ขอราคา : 12/06/2019
ผู้เข้าชม : 55
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจก.คอมโพสิท ครีเอชั่น
ผู้ขอราคา : จินตนา ุคุ้มเกรง
โทรศัพท์ : 089-611-7634
Email : jintana.kumgreng@firewiresurfboards.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 600 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แปรงทาสี รุ่น 100