"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ชิงช้าสนาม(2 ที่นั่ง)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ชิงช้าสนาม(2 ที่นั่ง)
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อื่นๆ~อัน
วันที่ขอราคา : 29/06/2020
ผู้เข้าชม : 11
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : Natsarran
โทรศัพท์ : 0895242322
Email : yongyuth.phupimarn@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อื่นๆ~อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ชิงช้าสนาม(2 ที่นั่ง)