"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องต๊าปแป๊ปน้ำไฟฟ้า รุ่น NT50AV (Uni-auto) ขนาด 0.5นิ้ว-2นิ้ว REX

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 01/12/2019
ผู้เข้าชม : 15
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ณธกร
โทรศัพท์ : 0894665259
Email : nathakorn.999@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องต๊าปแป๊ปน้ำไฟฟ้า รุ่น NT50AV (Uni-auto) ขนาด 0.5นิ้ว-2นิ้ว REX