หรือ

ฝ้าเพดานทีบาร์กันร้อนพิเศษ - ใบเสนอราคา

รายละเอียดใบขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ฝ้าเพดานทีบาร์กันร้อนพิเศษ
จำนวนสั่งซื้อ : 260 แผ่น
วันที่ขอราคา : 01/02/2014
หมายเหตุ :

ข้อมูลผู้ขอราคา

Surasak
ผู้ขอราคา : Surasak
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : Surasak.ccn@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 260 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ฝ้าเพดานทีบาร์กันร้อนพิเศษ