"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กระติกน้ำแข็งกลม 3 ลิตร

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กระติกน้ำแข็งกลม 3 ลิตร
จำนวนสั่งซื้อ : 100 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 14/03/2019
ผู้เข้าชม : 43
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : กีต้าร์
โทรศัพท์ : 0981790388
Email : Psabai30@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 100 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กระติกน้ำแข็งกลม 3 ลิตร