"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องดัดเหล็กเส้น ดัดเหล็กปลอก

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 2 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 11/02/2019
ผู้เข้าชม : 31
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ร้านธเนตวัสดุ
ผู้ขอราคา : ธเนต ทองเถาว์
โทรศัพท์ : 0994599215
Email : thanetthongthao@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องดัดเหล็กเส้น ดัดเหล็กปลอก