"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : อ่างล้างพับได้ รหัส D-07

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : อ่างล้างพับได้ รหัส D-07
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 31/07/2020
ผู้เข้าชม : 7
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

สเต็ก​
ผู้ขอราคา : ยศสัน​ธ์​ จ่างอยู่
โทรศัพท์ : 0863248116
Email : tong.iti10@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
อ่างล้างพับได้ รหัส D-07