"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : วาล์ว AIR VENT AF- 4S & AF- 6

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : วาล์ว AIR VENT AF- 4S & AF- 6
จำนวนสั่งซื้อ : 1 อัน
วันที่ขอราคา : 15/05/2019
ผู้เข้าชม : 43
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : wassana
โทรศัพท์ : 0917391614
Email : domoko891@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
 วาล์ว AIR VENT  AF- 4S & AF- 6