"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กลอนดิจิตอล รุ่น EBK-802

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กลอนดิจิตอล รุ่น EBK-802
จำนวนสั่งซื้อ : 5 ตัว
วันที่ขอราคา : 13/08/2019
ผู้เข้าชม : 12
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Chubb
ผู้ขอราคา : อดิศร
โทรศัพท์ : 0866058911
Email : adi_maha@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 5 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กลอนดิจิตอล รุ่น EBK-802