"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ถังขยะสแตนเลสฝาแกว่ง 3012022

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ถังขยะสแตนเลสฝาแกว่ง 3012022
จำนวนสั่งซื้อ : 2 ถัง
วันที่ขอราคา : 11/02/2019
ผู้เข้าชม : 41
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

นิติบุคคล อาคารชุด เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์
ผู้ขอราคา : นาย ภิญโญ วิทยาประโคน
โทรศัพท์ : 0865482413
Email : vespa_1983@otmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 ถัง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ถังขยะสแตนเลสฝาแกว่ง 3012022