"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : สีเพ้นท์ผ้า 3D #45 Silver - Glitter

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : สีเพ้นท์ผ้า 3D #45 Silver - Glitter
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ขวด
วันที่ขอราคา : 12/04/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ดารา
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : dara2719@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ขวด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
สีเพ้นท์ผ้า 3D #45 Silver - Glitter