"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เขียงรองใบมีด

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เขียงรองใบมีด
จำนวนสั่งซื้อ : 30 อื่นๆ~ท่อน
วันที่ขอราคา : 11/02/2019
ผู้เข้าชม : 52
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด
ผู้ขอราคา : คุณคมสัน
โทรศัพท์ : 087 1252591
Email : khomsan@kvb-th.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 30 อื่นๆ~ท่อน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เขียงรองใบมีด