"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ AUTOMATIC AIR VENT VALVE

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 อัน
วันที่ขอราคา : 31/07/2020
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

่j energy power
ผู้ขอราคา : จักริน
โทรศัพท์ : 0922838211
Email : jakkrin2530@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ AUTOMATIC AIR VENT VALVE