"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : 2Ports ว้อยส์ เกตเวย์

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : 2Ports ว้อยส์ เกตเวย์
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/02/2020
ผู้เข้าชม : 6
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โรงพยาบาลมหางิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ขอราคา : ปรีดา
โทรศัพท์ : 0956190457
Email : proprinttech_co.ltd@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
2Ports ว้อยส์ เกตเวย์